Schildersbedrijf Bouman

corner left-topcorner right-top
Welkom op de site van
Schildersbedrijf Bouman V.O.F.
corner left-bottomcorner right-bottom

OnderhoudNL Garantie-bedrijven

OnderhoudNL Garantie-bedrijven werken volgens de kwaliteits­normen van de Stichting AF-Erkenningsregeling (handelend onder de naam OnderhoudNL Garantie). 
De AF-Erkennings­regeling (handelend oner de naam OnderhoudNL Garantie) is in 1995 ingevoerd op initiatief van FOSAG (lees: OnderhoudNL), de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche. Aan OnderhoudNL Garantie kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak-en bedrijfstechnische diplo­ma’s.

Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het OnderhoudNL Garantie-bedrijf waar u mee in zee gaat én over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de 
(nakomings-)garantie. 

 

 

- Erkende kwaliteit

- Vakmanschap

- Vertrouwen

 

 

De pluspunten van OnderhoudNL Garantie-bedrijven

  OnderhoudNL
Garantie
Ander
bedrijf
Vakbekwaamheid/Ondernemersvaardigheden vereist Ja Nee
Inspecties op bedrijfsprocessen door onafhankelijk bureau Ja Nee
Algemene Voorwaarden i.s.m. Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond Ja Nee
Aangesloten bij Geschillencommissie Consumentenzaken Den Haag Ja Nee
Nakomingsverplichting van de garantie van bedrijf door branche-organisatie Ja Nee
Controle op toekenning en verlenging van de AF-erkenning dor onafhankelijke externe partij Ja Nee
Online-Klantentevredenheidsonderzoek voor iedereen zichtbaar Ja Nee
Gratis opleveringskeuring bij onderhoud voor leden VvE Belang Ja Nee

 

 

Garantie glaszetten

Het OnderhoudNL Garantie-bedrijf garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert dat het OnderhoudNL Garantie-bedrijf gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren door het OnderhoudNL Garantie-bedrijf, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door het bedrijf moet worden uitgevoerd.

Buiten de garantie vallen:

- mechanische breuk;

- thermische breuk;

- condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;

- interferentie (verkleuring).

Controle

Alle OnderhoudNL Garantie-bedrijven worden periodiek gecontroleerd op:

• de kwaliteit van het opgeleverde werk middels de klantentevredenheidsscore en zogenaamde procesbeoordelingen, uitgevoerd door een onafhankelijk deskundigenbureau

• vak- en bedrijfstechnische diploma’s

• inschrijving Kamer van Koophandel

• betalingsgedrag loonbelasting

• ontvangen klachten

• hantering van de Algemene Consumentenvoorwaarden

• hantering van het OnderhoudNL Garantie logo

 

 

OnderhoudNL Garante adviseert bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 

Professionele bedrijven gaan professioneel met hun werk om. Desalniettemin kan er wel eens iets fout gaan, waardoor schade wordt veroorzaakt aan uw bezittingen. OnderhoudNL Garantie adviseert haar deelnemende bedrijven dan ook altijd een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor u EN voor hen een geruststelling op de uitvoering van kwaliteitswerk.

Onderhoud NL Garantie

OnderhoudNL Garantie